storage/ilustracje/NIMOZ_www_o-projekcie_03.jpg
O projekcie

Idea

Statystyka muzeów to badanie ankietowe skierowane do polskich muzeów, realizowane przez Narodowy Instytut Muzeów przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizowane jest corocznie od 2014 roku i kierowane do wszystkich muzeów (do edycji za 2021 rok także do podmiotów prowadzących działalność muzealną). Projekt z początkiem 2023 roku wszedł w skład badań statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z tym badanie stało się obowiązkowe dla muzeów figurujących w wykazie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pochodzące z ankiet dane są poddawane analizom dzięki czemu jest możliwe wypracowywanie skutecznych metod wspierania muzeów. Efektem analizy gromadzonych danych są także publikacje o charakterze informacyjno-naukowym wydawane cyklicznie przez NIM, przygotowywane we współpracy z ekspertami. Publikacje są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie projektu w zakładce Baza wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem danych z projektu Statystyka muzeów, prosimy o wysłanie informacji na adres statystyka@nimoz.pl.

Wykazy muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oba wykazy (w formie plików Excel do pobrania) można znaleźć pod poniższym adresem:

https://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php