storage/ilustracje/NIMOZ_www_o-projekcie_03.jpg
O projekcie

Idea

Statystyka muzeów to elektroniczne badanie ankietowe skierowane do polskich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną realizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pochodzące z ankiet dane są poddawane analizom, dzięki czemu możliwe jest wypracowywanie metod wspierania muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną. 

Efektem analizy gromadzonych danych są także publikacje o charakterze informacyjno-naukowym wydawane cyklicznie przez NIMOZ, przygotowywane we współpracy z ekspertami. Publikacje dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej w zakładce Baza wiedzy.

Chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów zapraszamy do założenia konta w systemie. Informacje na temat rejestracji znajdują się tutaj.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem danych z projektu Statystyka muzeów, prosimy o wysłanie zapytania na adres statystyka@nimoz.pl.


Rys historyczny

Badanie Statystyka muzeów organizowane jest corocznie od 2014 roku i kierowane do wszystkich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną. Ma charakter dobrowolny, mimo tego w każdej edycji projektu ankietę wypełnia znacząca i reprezentatywna grupa badawcza (stanowiąca ok. 25% wszystkich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną oraz ponad 50% muzeów będących instytucjami kultury).

Zakres badania

Zakres przedmiotowy badania realizowanego w ramach projektu Statystyka muzeów obejmuje ustawową działalność muzeów, a w szczególności:

– działalność wystawienniczą, wydawniczą, naukową, edukacyjną,

– informacje o zbiorach i ewidencji, ruchu muzealiów, digitalizacji zbiorów, konserwacji, stratach,

– dane nt. infrastruktury i zabezpieczeń,

– informacje o frekwencji, osobach zatrudnionych, danych finansowych oraz o działalności promocyjno-marketingowej.


Czytaj dalej o projekcie Statystyka muzeów

Formularze można znaleźć w zakładce Do pobrania.

Szczegółowe założenia projektu opisane są tutaj: Badania statystyczne w działalności NIMOZ – założenia merytoryczne (2020).

Tutaj można zapoznać się z informacją o muzeach, które wzięły udział w projekcie.

Lista muzeów, które wzięły udział w badaniu w latach 2014–2019 - plik PDF.