storage/ilustracje/NIMOZ_www_o-projekcie_03.jpg
O projekcie

Idea

Statystyka muzeów to elektroniczne badanie ankietowe skierowane do polskich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną realizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pochodzące z ankiet dane są poddawane analizom, dzięki czemu możliwe jest wypracowywanie metod wspierania muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną. 

Efektem analizy gromadzonych danych są także publikacje o charakterze informacyjno-naukowym wydawane cyklicznie przez NIMOZ, przygotowywane we współpracy z ekspertami. Publikacje dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej w zakładce Baza wiedzy.

Chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów zapraszamy do założenia konta w systemie. Informacje na temat rejestracji znajdują się tutaj.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem danych z projektu Statystyka muzeów, prosimy o wysłanie zapytania na adres statystyka@nimoz.pl.


Rys historyczny

Badanie Statystyka muzeów organizowane jest corocznie od 2014 roku i kierowane do wszystkich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną. Ma charakter dobrowolny, mimo tego w każdej edycji projektu ankietę wypełnia znacząca i reprezentatywna grupa badawcza (stanowiąca ok. 25% wszystkich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną oraz ponad 50% muzeów będących instytucjami kultury).