raporty-dynamiczne-3

Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji badania ICOM - muzea w czasie pandemii COVID-19

W ubiegłym roku ICOM opublikował dwa raporty, które stanowiły próbę analizy trudności i wyzwań w związku z zamknięciem placówek muzealnych. Po roku zmagań z pandemią jej skutki dla muzeów w dłuższej perspektywie pozostają niepewne.

Aby zebrać dalsze informacje na temat wpływu epidemii COVID-19 na sektor muzeów w perspektywie krótko- i długoterminowej, ICOM rozpoczął trzecie globalne badanie. Większość rozdziałów i pytań odnosi się do wcześniejszych badań, co pozwala ocenić ewolucję kryzysu muzealnego wywołanego pandemią i jego postrzeganie przez muzealników. Inne pytania dotyczą przyszłości muzeów oraz ich stosunku do ograniczeń w działaniu i wymogów sanitarnych.

Kwestionariusz ICOM jest dostępny w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim do 15 maja 2021.