raporty-dynamiczne-3

Ankieta NEMO dotycząca działań edukacyjnych online

Działająca w ramach NEMO Grupa Robocza The Learning Museum (LEM) oraz Europeana Education Community (EEC) zapraszają muzea do wypełnienia ankiety dotyczącej wykorzystania zdigitalizowanych zbiorów i cyfrowych narzędzi w edukacji. Badanie ma na celu zobrazowanie, w jaki sposób muzea korzystają z dostępnych cyfrowych możliwości w działalności edukacyjnej, kierowanej szczególnie do uczniów i studentów. Na podstawie wyników ankiety planowany jest szereg działań mających wesprzeć muzea w zwiększeniu oferty edukacyjnej w sieci (w tym poprzez propozycję gotowych treści do wykorzystania przez instytucje), oraz w rozwijaniu współpracy z placówkami oświaty. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem:

https://www.surveymonkey.com/r/Z6PSSNL