raporty-dynamiczne-3

GUS zbiera dane z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych za 2020 r.

Przypominamy o badaniu działalności muzeów i instytucji paramuzealnych prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.


Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie muzea (łącznie z oddziałami) oraz jednostki o charakterze paramuzealnym. Zakresem badania objęte są: działalność wystawiennicza, kulturalno-edukacyjna i wydawnicza, infrastruktura i wyposażenie obiektów, konserwacja i digitalizacja zbiorów oraz osoby zatrudnione.


Formularz elektroniczny K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej za 2020 r. znajduje się na Portalu Sprawozdawczym GUS, dostępnym po zalogowaniu się na stronie internetowej. Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 22 stycznia 2021 r.W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania K-02 prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Krakowie. Lista osób do kontaktu dostępna jest na stronie internetowej.