Baza wiedzy

GUS Kultura w 2019 r.

Publikacja Kultura w 2019 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…

Muzea w 2018 roku

Muzea w 2018 roku to wydawnictwo przedstawiające i analizujące dane zebrane w kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. Pierwsza część publikacji zawiera raporty eksperckie. Tekst przygotowany przez Annę Saciuk-Gąsowską dotyczy związków pomiędzy działalnością wystawienniczą muze...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2018 r.

Publikacja Kultura w 2018 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…

Muzea w 2017 roku

Muzea w 2017 roku to druga publikacja z serii Statystyka muzeów. Raporty, przedstawiająca i analizująca dane zebrane w kolejnej edycji projektu. W pierwszej części wydawnictwa ujęto opracowania ekspertów. Raport przygotowany przez Dorotę Wodnicką dotyczy zarządzania muzeami. Zagadnienia z ...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2017 r.

Publikacja Kultura w 2017 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…

Muzea w 2016 roku

Publikacja Muzea w 2016 roku to pierwsze z serii corocznych podsumowań przygotowane na podstawie zrealizowanego badania ankietowego pn. Statystyka muzeów. Publikacja składa się z dwóch części: pierwszą stanowią raporty eksperckie, zaś druga to graficzne podsumowanie najważniejszych danych...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2016 r.

Publikacja Kultura w 2016 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2015 r.

Publikacja Kultura w 2015 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…