raporty-dynamiczne-3

Komunikat o zakończeniu edycji 2020 projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy tegoroczną edycję badania Statystyka muzeów. W tym roku w projekcie wzięło udział 248 muzeów i podmiotów prowadzących działalność muzealną. Dziękujemy za udział w badaniu.


Zgodnie z formułą projektu, instytucje wypełniały dwa typy ankiet: ankietę główną (stały formularz badający działalność podstawową) oraz cykliczną ankietę tematyczną, powtarzaną w cyklu 4-letnim. W tym roku badanym zagadnieniem były zbiory muzealne.


Wyniki badania, z uwzględnieniem dodatkowej ankiety dot. wpływu pandemii COVID-19 na działalność muzeów w Polsce, staną się podstawą do opracowania kompleksowego raportu na temat funkcjonowania muzeów w Polsce w czasie pandemii. Badanie dot. skutków pandemii COVID-19 odbędzie się w lipcu tego roku. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału.