raporty-dynamiczne-3

Muzea w 2016 roku

Publikacja Muzea w 2016 roku to pierwsze z serii corocznych podsumowań przygotowane na podstawie zrealizowanego badania ankietowego pn. Statystyka muzeów. Publikacja składa się z dwóch części: pierwszą stanowią raporty eksperckie, zaś druga to graficzne podsumowanie najważniejszych danych o działalności muzeów w Polsce w 2016 roku – w postaci wykresów, tabel i map. W ramach tekstów eksperckich Anita Puzyna przygotowała raport dotyczący zarządzania zbiorami muzealnymi, a Dorota Ilczuk i Sylwia Stano-Strzałkowska opracowały dane na temat wystaw, projektów, edukacji, frekwencji i zarządzania w muzeum. Zapraszamy do lektury.

Muzea w 2016 roku - plik PDF