raporty-dynamiczne-3

Muzea w 2018 roku

Muzea w 2018 roku to wydawnictwo przedstawiające i analizujące dane zebrane w kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. Pierwsza część publikacji zawiera raporty eksperckie. Tekst przygotowany przez Annę Saciuk-Gąsowską dotyczy związków pomiędzy działalnością wystawienniczą muzeów w Polsce z frekwencją. Analiza autorstwa Moniki Murzyn-Kupisz odnosi się do społeczno-ekonomicznego oddziaływania muzeów oraz ich relacji z otoczeniem. W drugiej części publikacji zaprezentowano najważniejsze dane o działalności muzeów w Polsce w 2018 roku. Zapraszamy do lektury.

Muzea w 2018 roku - plik PDF