raporty-dynamiczne-3

Muzea i COVID-19 – drugi raport NEMO

Sześć miesięcy po pierwszym badaniu dotyczącym wpływu COVID-19 na europejskie muzea, Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała ankietę uzupełniającą. Ankieta obejmowała wybrane zagadnienia z działalności muzeów, skupiając się przede wszystkim na weryfikacji priorytetów w obecnej sytuacji. W badaniu wzięły udział muzea z 48 krajów, głównie europejskich. Opierając się na wynikach obu ankiet NEMO zamieściła raport końcowy. Tematami przewodnimi w raporcie są konsekwencje COVID-19 – analiza strat przychodów w związku z długotrwałym zamknięciem muzeów, poszerzająca się oferta online, a także weryfikacja działań podjętych przez muzea w kryzysowym czasie. Więcej informacji o badaniu znajduje się na stronie NEMO.

Pełna treść raportu w wersji PDF zamieszczona została tutaj.