raporty-dynamiczne-3

Muzea w obliczu pandemii – raport UNESCO

Zespół ekspertów United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) opublikował rezultaty międzynarodowego badania dotyczącego wpływu pandemii na działalność muzeów.

Badanie, które zostało przeprowadzone między 16 kwietnia a 20 maja 2020 r., podejmuje temat przystosowania muzeów do obecnej sytuacji, szukając zarazem możliwych sposobów wsparcia instytucji muzealnych w następstwie kryzysu. Raport pokazuje również rozmaitość działań podjętych przez muzea i różnorodność prowadzonych aktywności online w obliczu pandemii. Autorzy analizy podkreślają problem dostępu do kultury oraz wykluczenia cyfrowego, które w obecnej sytuacji jest bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Pełna treść raportu znajduje się na stronie UNESCO.