raporty-dynamiczne-3

Muzea w 2021 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. W sumie wzięło w nim udział 199 muzeów oraz 24 podmiotów prowadzących działalność muzealną. Efektem analizy i opracowania wyników badania jest raport „Muzea w 2021 roku”. Znajduje się w nim podsumowanie danych z najważniejszych obszarów działania muzeów: zarządzania zbiorami, działalności upowszechniającej (wystawiennictwo, wydawnictwa, działalność badawcza i naukowa, edukacja), a także organizacji i zarządzania muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Muzea w 2021 roku – plik PDF