raporty-dynamiczne-3

Nowy raport European Museum Academy

Fundacja European Museum Academy (EMA) opublikowała raport prezentujący podsumowanie działalności muzeów z 26 krajów europejskich w 2019 roku. Reprezentanci poszczególnych państw poruszyli w swoich opracowaniach zagadnienia dotyczące m.in. najważniejszych wydarzeń w środowisku muzealnym, kluczowych inwestycji, projektów współpracy z innymi instytucjami kultury, danych dotyczących liczby wystaw, frekwencji czy otrzymanych nagród. Raport jest drugim z kolei tego typu opracowaniem, które EMA zapoczątkowała w roku ubiegłym.

Cały raport dostępny jest na stronie: http://europeanmuseumacademy.eu/wp-content/uploads/2020/03/200325-EMA-National-Museum-Reports_2019.pdf

EMA, która została zarejestrowana jako organizacja non-profit w Holandii, tworzy niezależne grono ekspertów z dziedziny muzealnej z ponad 40 krajów. Przedstawiciele Fundacji angażują się w rozwój badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami w muzeach, stymulują i służą wsparciem dla nowych inicjatyw oraz programów w środowisku muzeów europejskich.