raporty-dynamiczne-3

Przesunięcie terminu składania ankiet

Aktualna sytuacja epidemiologiczna wywołała istotne zmiany w życiu codziennym i zawodowym. Zdajemy sobie sprawę, że w tych warunkach najważniejszym zadaniem muzeów jest zachowanie ciągłości funkcjonowania instytucji. Siłą rzeczy uwaga i wysiłek Koleżanek i Kolegów w muzeach skierowane są na inne sprawy niż wypełnianie ankiet.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu zbierania danych za rok 2019. Kolejna edycja projektu Statystyka muzeów planowana jest więc na wrzesień t.r. 

Informujemy ponadto, iż w strukturze NIMOZ działa od początku kwietnia t.r. Dział Statystyki i Parametryzacji Muzeów.