raporty-dynamiczne-3

Raport NEMO dotyczący digitalizacji i praw autorskich

Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała wyniki ankiety na temat digitalizacji i praw autorskich. Celem badania, zaprojektowanego przez działającą w ramach NEMO Grupę Roboczą ds. Digitalizacji i Własności Intelektualnej (IPR), była identyfikacja wyzwań, przed którymi stoją europejskie muzea digitalizujące swoje zbiory oraz udostępniające je on-line. Ankieta uzupełniona została o kwestie praw autorskich oraz zagadnienia związane z implementacją dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, który dostępny jest na stronie NEMO.