raporty-dynamiczne-3

Rusza kolejna edycja projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo,

w dniu 29 września rusza ankieta statystyczna za rok 2019 przygotowana w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.

W związku z licznymi prośbami ze strony muzeów, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiet w tegorocznej edycji projektu Statystyka muzeów. Ankiety będzie można wypełniać do 31 października.

W tym roku przygotowaliśmy kilka zmian:

1) FORMULARZE ANKIETOWE ZOSTAŁY SKRÓCONE I PODZIELONE NA CYKLICZNE ANKIETY TEMATYCZNE. KAŻDE MUZEUM BIORĄCE UDZIAŁ W BADANIU WYPEŁNIA 2 RODZAJE ANKIET:

-GŁÓWNĄ (NIEZMIENNĄ W KAŻDYM ROKU TRWANIA PROJEKTU)

-CYKLICZNĄ (POWTARZANĄ CO 4 LATA), W KTÓREJ PYTAMY O INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W BADANYM W DANYM ROKU OBSZARZE. W TEJ EDYCJI BĘDĄ TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I ZARZĄDZANIEM MUZEUM.

ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZAŁOŻENIAMI MERYTORYCZNYMI BADAŃ STATYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NIMOZ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJĄC W LINK https://statystykamuzeow.pl/o_projekcie.

2) FORMULARZE DOSTOSOWANE ZOSTAŁY DO FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ WYPEŁNIAJĄCYCH JE MUZEÓW: INNE KIEROWANE SĄ DO MUZEÓW BĘDĄCYCH INSTYTUCJAMI KULTURY, INNE DO MUZEÓW NIEBĘDĄCYCH INSTYTUCJAMI KULTURY.

3) FORMULARZE WYPEŁNIAĆ BĘDZIE MOŻNA ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO SYSTEMU DO ZBIERANIA DANYCH, DOSTĘPNEGO POD ADRESEM https://system.statystykamuzeow.pl/

DO MUZEÓW, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE STATYSTYKA MUZEÓW W LATACH UBIEGŁYCH DANE DO LOGOWANIA ROZESŁANE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE NA ADRES MAILOWY PODANY DO KONTAKTU. W PRZYPADKU CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU PO RAZ PIERWSZY ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ INFORMACJAMI O REJESTRACJI W SYSTEMIE DOSTĘPNYCH POD LINKIEM: https://statystykamuzeow.pl/posty/rejestracja.

Zebrane dzięki badaniu dane posłużą jako materiał do przygotowania analiz tematycznych oraz raportów, które udostępniane będą za pośrednictwem strony https://statystykamuzeow.pl/ oraz w publikacjach NIMOZ.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji projektu Statystyka muzeów.