raporty-dynamiczne-3

Szwajcarskie muzea w 2020 roku

W pierwszych dniach listopada 2021 roku szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny (L'Office fédéral de la statistique, OFS) opublikował raport dotyczący sytuacji szwajcarskich muzeów w 2020 roku.

L'Office fédéral de la statistique podał, że w 2020 roku w Szwajcarii odnotowano 1053 muzeów, które prowadziły aktywną działalność, czyli o 75 mniej niż w roku poprzednim. Wynika to z faktu ograniczenia możliwości otwarcia placówek z powodu obostrzeń związanych z COVID-19.

W 2020 roku szwajcarskie muzea odwiedziło 8,1 mln zwiedzających, notując 43% spadek w stosunku do roku 2019. Liczba muzeów z wysoką frekwencją (50 000 wejść lub więcej) spadła prawie o połowę (w 2019 roku odnotowano 60 takich muzeów, w 2020 roku już tylko 32). Zmniejszyła się również liczba organizowanych przez muzea wydarzeń (o 62%) oraz ilość oprowadzań z przewodnikiem (o 54%).

Muzea w 2020 roku skupiły się na rozwoju oferty online. Ponad 1/3 placówek (36%) zwiększyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Największą popularnością wśród działań online cieszyły się: newsletter (56% muzeów korzystało z tego środka komunikacji w 2020 roku), udostępnianie zbiorów muzealnych w postaci zdjęć lub diaporamy (43%), komunikaty dotyczące wewnętrznych działań muzealnych (41%) oraz tworzenie i udostępnianie materiałów video (35%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.